Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT:

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. minden erőfeszítést megtett a jelen webhelyen szereplő információk pontosságának biztosítása érdekében.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. folyamatosan keresi a módokat járművei specifikációjának, kivitelének és gyártásának fejlesztésére, és a változtatások bevezetésére is folyamatosan kerül sor. Miközben minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a termékek és specifikációk naprakészek legyenek, a jelen webhely nem tekinthető a NISSAN termékek és szolgáltatások tévedhetetlen útmutatójának, s nem jelent ajánlatot semmilyen konkrét jármű értékesítésére sem. A jelen webhelyen a sebességre vagy a teljesítményre történő egyetlen utalás sem tekinthető a veszélyes módon vagy a nemzeti korlátokat túllépő sebességgel történő vezetésre való bátorításnak.

Minden üzemanyag-fogyasztási adat a 93/116/EK irányelvvel összhangban van megadva. Ezek kiszámítása ugyanazon vizsgálati ciklus alapján történt, mint ami a hivatalos káros anyag kibocsátási besoroláshoz használatos. Ezek a korábban használt, állandó sebességű/városi adatokkal nem összevethetők, és sokkal jobban jellemzik a tényleges, közúti üzemanyag-fogyasztást. Normál használat során a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési technikától, az út- és közlekedési viszonyoktól, a környezeti tényezőktől és a jármű állapotától függően eltérhet a vizsgálati eljárás során elért eredményektől. Amennyiben kétsége támad, kérjük, forduljon márkakereskedésünkhöz.

SZERZŐI JOGOK:

A webhellyel és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogokat és az adatbázishoz fűződő jogokat is, a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. tulajdonát képezi vagy a  NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. engedélyt kapott rájuk, illetve azokat a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. az érvényes jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosa által engedélyezett módon használja fel. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. vagy a szerzői jogok tulajdonosának előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, gomb, ikon, kép, valamint azok részletének vagy elrendezésének, illetve a mögöttes forráskódnak és szoftvernek a másolása, sokszorosítása, újra megjelentetése, letöltése, elküldése, sugárzása vagy továbbítása.

Tilos a jelen webhelyen szereplő bármely anyag vagy információ átdolgozása, megváltoztatása vagy létrehozása, illetve ezeknek a személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználástól eltérő bármely egyéb célú felhasználása. Ön elfogadja, hogy a jelen webhelyet csak jogszerű célokra használja.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhelyre beküldött bármely anyagot, beleértve a szöveget és képeket, saját céljaira akár a webhelyen, akár bármely más formában, ideértve a reklámcélokat is, felhasználja. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. fenntartja a jogot arra, hogy figyelemmel kísérje a webhelyre beküldött adatokat, valamint arra, hogy bármely beküldött adatot átszerkesszen vagy visszautasítson.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS:

Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a webhelyünkön szereplő információk pontosságát, hiánytalanságát és naprakészségét. Ugyanakkor, a webhely használatával Ön elfogadja a feltételeket, amelyek azon a napon lépnek érvénybe, amikor Ön első ízben használja a webhelyet.

Az Ön törvény által meghatározott jogainak sérelme nélkül, a webhelyet és minden információt, szöveget, nevet, ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot (korlátozás nélkül) “AHOGY VAN” módon és “HA ELÉRHETŐ” alapon nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy hozzájárulás nélkül. Különösképpen nem szavatoljuk és nem állítjuk a jelen webhelyen szereplő információk pontosságát vagy hiánytalanságát, és nem garantáljuk, hogy a webhely használata megszakításmentes vagy hibamentes lesz, illetve hogy a webhely és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen személy felé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a webhelyünkön szereplő bármely információ vagy a webhelyünkön bemutatott termékek használatából eredhet, korlátozás nélkül ideértve a közvetett vagy származékos károkat, illetve bármely olyan kárt, amely a használatból vagy a használat, adatok vagy nyereség elmaradásából fakad, legyenek azok a webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő, szerződéses cselekmény, hanyagság vagy egyéb jogellenes magatartás által okozottak.

A jelen feltételekben szereplő bármely egyéb értelmű állítás ellenére nem vállalunk felelősséget a jelen webhely működőképességével vagy elérhetőségével kapcsolatos igényekért.

MÁRKAVÉDJEGYEK:

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. azonosítására szolgáló minden név, kép és logó a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. saját védjegye. A harmadik felek jelen webhelyen előforduló bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott tulajdonosok márkavédjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy márkanevei. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. a tulajdonosaikon kívül semmilyen más személynek nem ad engedélyt ezek használatára. Bármely ilyen használat a tulajdonosok jogainak megsértését jelentheti.

KÜLSŐ LINKEK:

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelős bármely külső webhelyért, amelyhez ez a webhely kapcsolódik vagy amely ehhez a webhelyhez kapcsolódik. Bármely külső webhely, amelyet Ön a jelen webhelyen található linkre kattintva meglátogat, a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. ellenőrzésén kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS:

A jelen webhelyről letölthető szoftvereket a gyártás minden fázisában gondosan ellenőriztük és megvizsgáltuk, azonban – mint minden új szoftver esetében – ennek ellenére azt javasoljuk, hogy azok futtatása előtt végezzen vírusellenőrzést. Szintén javasoljuk, hogy a szoftverek használata előtt készítsen aktuális biztonsági mentést a merevlemezéről. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön adataiban vagy számítógépes rendszerében a szoftverek használata közben esetlegesen felmerülő semmilyen megszakításért, kárért és/vagy adatvesztésért. Mielőtt egy hálózathoz csatlakoztatott számítógépre bármilyen szoftvert telepítene, forduljon a hálózat rendszergazdájához.

JOGSZOLGÁLTATÁS:

A jelen feltételeket Magyarország jogszabályai szabályozzák és azok alapján értelmezendők. A felmerülő vitás ügyek kizárólag Magyarország bíróságainak illetékessége alá tartoznak.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. fenntartja a jogot arra, hogy a változások online kihirdetésével a feltételek bármelyikét bármikor megváltoztassa.

Amennyiben Ön nem fogadja el maradéktalanul ezeket a feltételeket, a webhely használatát azonnal be kell szüntetnie.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT:

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. mint adatkezelő, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fűződő jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt.

A www.nissannyitrai.hu weboldal a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. weboldala, amelynek felhasználásával a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. A jelen adatvédelmi szabályzat a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. különböző célú adatkezeléseivel kapcsolatban általános, míg a jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. weboldalán is elérhetőek legyenek a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. elérhetőségeivel kapcsolatos legfontosabb információk.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. a weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyűjtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Nissan típusú gépjárművet vásároltak a Nissan hivatalos márkakereskedői hálózatában, beleértve a flottavevőket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. adatkezelésének célja elsősorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat működésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetővé a Nyitrai csoport egyes vállalatai részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról.

Ön a NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve – az adott adatkezelés vonatkozásában – hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. A NYITRAI AUTÓHÁZ KFT. levélben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: Nyitrai Autóház Kft – 7100 Szekszárd, Pásztor u. 8.

NISSAN JUKE
NISSAN JUKE HYBRID
ÚJ NISSAN QASHQAI
ÚJ NISSAN QASHQAI E-POWER
ÚJ NISSAN X-TRAIL
NISSAN LEAF
NISSAN ARIYA
NISSAN MICRA
NISSAN TOWNSTAR COMBI
NISSAN TOWNSTAR EV COMBI
NISSAN TOWNSTAR FURGON
NISSAN TOWNSTAR EV FURGON
NISSAN INTERSTAR